Condiții de înscriere

Biblioteca este accesibilă tuturor cetăţenilor indiferent de vârstă, naţionalitate, sex, rasa.

Accesul la Bibliotecă

  • Se face pe baza unui permis de intrare (utilizatorii au acces în toate secţiile şi filialele bibliotecii )
  • Permisul de intrare se obţine cu următoarele acte:
  • buletin sau carte de identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în judeţul Caraş-Severin;
  • pentru copiii sub 14 ani – certificatul de naștere al copilului și buletin/carte de identitate a unuia dintre părinți sau tutori, cărora le revine răspunderea morală și materială ca semnatari ai contractului de utilizatori principali;
  • utilizatorul va semna un contract cu biblioteca prin care se obligă să respecte regulamentul acesteia;
  • permisul este valabil 5 ani din momentul eliberării, cu obligativitatea vizării anuale a acestuia.

Împrumutul la domiciliu

  • fiecare cititor poate împrumuta 1- 3 cărţi;
  • termenul de restituire a cărţilor este de 14 zile;
  • acest termen poate fi prelungit o singură data, cu avizul bibliotecarului de la secţia de împrumut;
  • utilizatorilor care nu respecta prevederile regulamentare li se anulează permisul.