Misiune

Conform Manifestului bibliotecii publice IFLA/UNESCO, biblioteca publică este centrul local al informării, care facilitează accesul utilizatorilor săi la orice fel de cunoştinţe şi informaţii.

Biblioteca Judeţeană “Paul Iorgovici” din Reşiţa serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, instruire, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Reşiţa şi judeţul Caraş – Severin, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.

Următoarele misiuni-cheie referitoare la informare, alfabetizare, educaţie şi cultură se află în centrul serviciilor bibliotecii noastre:

  • crearea şi întărirea deprinderilor de lectură începînd de la vîrste fragede;
  • susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte, dar şi a celei instituţionale la toate nivelurile;
  • oferirea de posibilităţi pentru dezvoltarea creativităţii personale; stimularea imaginaţiei şi creativităţii copiilor şi tinerilor;
  • promovarea conştientizării moştenirii culturale, a aprecierii artei, realizărilor ştiinţifice şi inovaţiilor;
  • încurajarea dialogurilor interculturale şi susţinerea diversităţii culturale; asigurarea accesului cetăţenilor la toate tipurile de informaţie comunitară;
  • facilitarea deprinderii abilităţilor informaţionale şi de operare a calculatorului;
  • susţinerea şi participarea la activităţi şi programe de alfabetizare pentru toate vîrstele şi chiar iniţierea lor, dacă este necesar.

Serviciile Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici” din Reşiţa sunt gratuite şi accesibile tuturor membrilor comunității.