Servicii

Biblioteca Județeană ,,Paul Iorgovici” oferă următoarele tipuri de servicii, în baza permisului de intrare la bibliotecă :

 • împrumutul de documente la domiciliu sau pentru consultare/utilizare prin secţiile de împrumut şi sălile de lectură;
 • utilizarea bibliotecii de la distanţă prin telefon, fax, poștă, prin accesul on-line la bazele de date (cataloagele electronice);
 • rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării. Rezervarea se face la cererea utilizatorilor ;
 • împrumut interbibliotecar de documente;
 • împrumutul materialelor audio-vizuale;
 • oferirea de informaţii bibliografice minimale prin personalul de la relaţii cu publicul;
 • asistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat;
 • studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite „colecţii speciale”, în săli destinate acestui scop;
 • informaţii legislative prin colecţiile de „Monitoare oficiale”, „Legi şi decrete”, „Hotărâri ale Guvernului”, etc.;
 • acces gratuit la Digiteca Arcanum la Centrul de Carte ,,Banatica” (din incinta Casei de Cultură Reșița, et.2);
 • colaborarea la programe de educaţie permanentă, formare şi perfecţionare umană şi profesională;
 • acces internet wireless;
 • expoziţii, activităţi culturale şi de loisir;

Calculatoarele în bibliotecă sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri: 

 • cercetarea catalogului bibliotecii prin OPAC;
 • acces Internet pe staţiile bibliotecii;
 • acces la aplicaţiile funcţionale pe calculatoarele pentru public primite prin programul Biblionet (Skype, Messenger, Intuitext, etc.) ;
 • consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecţiile bibliotecii sau ale utilizatorilor);
 • procesare/tehnoredactare efectuată de utilizator (fără imprimare):
 • înregistrarea pe CD, DVD, memory stick a informaţiei din Internet şi baze de date;
 • scanarea de documente personale ale utilizatorilor;

Accesul la internet pentru public :

 • utilizatorii au dreptul la o sesiune Internet de minimum o oră pe zi, cu posibilitatea de prelungire dacă nu există solicitări din partea altor utilizatori;
 • utilizatorii pot accesa Internet-ul nelimitat pe laptop-urile personale prin reţeaua wireless;
 • utilizatorii pot solicita rezervarea unei staţii de lucru direct la bibliotecă, prin telefon sau e-mail;
 • copiii sub 14 ani vor fi îndrumaţi de către părinţi sau, după caz, de către bibliotecari, care trebuie să-şi asume responsabilitatea de a decide ce resurse Internet sunt potrivite pentru copii;