Despre bibliotecă

Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici”, de la tradițional la modern.

Înfiinţată în anul 1952, Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” continuă tradiţiile unei biblioteci publice întemeiate încă din 1868, cu primii bibliotecari: Ion Simu şi George Pocrean. Din anul 1974, în conformitate cu prevederile Decretului 703/23.12.1973, Biblioteca Municipală Reşiţa a devenit Bibliotecă Judeţeană, având ca sarcină asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecile publice de pe raza judeţului Caraș – Severin.

La șase decenii de la înființare, Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” se impune în viața culturală, prin acțiuni ei, prin relațiile cu utilizatorii și cu alte instituții. Cu idei originale și eforturi deosebite ale personalului, biblioteca noastră reușește să satisfacă cerințele de informare și lectură ale utilizatorilor săi, prin intermediul secțiilor și filialelor amplasate strategic și orientate spre toate categoriile de vârstă: copii, adulți, persoane de vârsta a treia. Trebuie menționate în acest sens și secțiile cu fond de carte în limbă străină : franceză, engleză și germană, secția de periodice și bineînțeles, fondul de carte „Banatica”, o sursă valoroasă de documentare pentru cercetători.

Bibliotecă publică, cu un fond de publicaţii de tip enciclopedic şi categorii diverse de cititori, Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” încearcă să răspundă dezideratelor actuale. Aflată în faţa unui public nou, un public al internetului şi calculatorului, mai informat, mai exigent, biblioteca trebuie să își asume noi misiuni, în mod complementar cu cele tradiționale.

Drumul spre schimbare, spre modernizare nu este unul ușor, însă schimbarea se face resimțită într-un sistem care, de acum, revine cu adevărat în serviciul oamenilor.

Manager,
Clara Maria Constantin


Lista functii contractuale BJPI – CS (septembrie 2019)