Documente proprii

PLAN DE MĂSURI pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de infecția cu COVID-19 la nivelul Bibliotecii Județene ,,Paul Iorgovici” Caraș-Severin

Având în vedere evoluția situatiei epidemiologice la nivel național în contextul apariției și răspândirii COVID-19 și reglementările legale în vigoare, se impun măsuri aplicabile la nivelul Bibliotecii Județene ,,Paul Iorgovici” Caraș-Severin, după cum urmează:

  1. Activitățile cu publicul (împrumut și restituire documente, activități cultural-educative) desfășurate la sediul central și secțiile bibliotecii sunt suspendate pe perioada stării de urgență.
  2. Activitatea personalului de specialitate (bibliotecari) se va desfășura la Centrul de carte Banatica (Secția pentru Împrumut Adulți, Secția Banatica, Secția pentru Copii), Secția Germană ,,Alexander Tietz” și Filiala ,,Lunca Bârzavei”, în intervalul orar 08.00 – 16.00 și va consta în: reorganizarea și reactualizarea colecțiilor, actualizarea bazei de date, asigurarea suportului informațional și cultural al utilizatorilor prin telefon și e-mail, digitizare documente din colecția bibliotecii, etichetarea cu coduri de bare a fondului de carte.
  3. Comunicarea cu utilizatorii bibliotecii este asigurată telefonic, la numărul de telefon 0255 210 240 (Centrul de carte Banatica) și prin intermediul adresei electronice :  contact@bjcs.ro
  4. Personalul din cadrul Biroului Financiar – Contabil – Administrativ și Resurse Umane își desfășoară activitatea în condiții normale, o persoană în fiecare birou. Comunicarea acestora cu restul personalului bibliotecii se face cu preponderență prin telefon și mail.
  5. Accesul persoanelor străine în clădirea sediului central al instituției este interzisă, fiind permis doar accesul curierilor la parter.
  6. Toate documentele/solicitările adresate Bibliotecii Județene ,,Paul Iorgovici” Caraș-Severin vor fi transmise prin e-mail: contact@bjcs.ro,  fax – 0255 211 687  sau prin poștă, respectiv curierat, la adresa Str. Paul Iorgovici, nr.50, 320067, Reșița Caraș-Severin.
  7. Se restricționează accesul în secretariatul instituției, inclusiv pentru personalul angajat al instituției. Orice cerere de eliberare adeverințe sau alte documente ce nu necesită contactul direct, vor fi solicitate prin e-mail: contact@bjcs.ro
  8. Fiecare angajat al Bibliotecii Județene ,,Paul Iorgovici” Caraș-Severin va completa o Declarație pe propria răspundere privind trasabilitatea COVID-19, iar deplasarea acestora în timpul orelor de program, în afara spațiilor bibliotecii, se va face doar în interes de serviciu și cu aprobarea șefului ierarhic.
  9. Se continua distribuirea materialului de dezinfectare personalului prezent în instituție în vederea asigurării igienei personale, precum și a dezinfectării suprafețelor ce vin în contact frecvent cu mâinile. Dezinfectarea se va face zilnic prin intermediul personalului propriu.
  10. Persoanele care au în îngrijire copii pot beneficia la cerere de zile libere pentru supravegherea copiiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, în situația în care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au copii în vârstă de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani,înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Manager,

Clara Maria CONSTANTIN